PL EN

XXVI Сустрэчы Зоркі

Новае Ляўкова, 2012

Дзеці з Беластока, Нарвы, Бельска і Нараўкі прыехалі на Сустрэчы „Зоркі” ў Новае Ляўкова. Гэта ўжо ХХVI Сустрэчы, у час якіх дзеці вучацца як быць журналістамі. Ця-гам тыдня мы стварылі тры газеты: „Папля”, „Наша суполка”, „Учора, сёння, заўтра”. У іх апісаны падзеі ў Нараўчанскай гміне, фабрыка керамікі, школа, агратурыстычны пансіянат, Белавежская пушча і Еўра-2012. Мы правялі таксама многа інтэрв’ю з ціка-вымі людзьмі з беларускага і польскага асяроддзяў. Газеты папоўнены вершамі дзяцей, коміксамі, рэб...

Артыкулы

 • ХХVІ Сустрэчы „Зоркі” — Белавежская пушча: традыцыя і сучаснасць

  Ніва № 27-2012,

  Дзеці з Беластока, Нарвы, Бельска і Нараўкі прыехалі на Сустрэчы „Зоркі” ў Новае Ляўкова. Гэта ўжо ХХVI Сустрэчы, у час якіх дзеці вучацца як быць журналістамі. Ця-гам тыдня мы стварылі тры газеты: „Папля”, „Наша суполка”, „Учора, сёння, заўтра”. У і...

 • Смачны заячы шчавух

  Ніва № 27-2012,

  Удзельнікі ХХVI Cустрэч „Зоркі” паехалі на вандроўку ў Грушкі. Там цёпла пры-нялі нас працаўнікі Надлясніцтва Броўск: спадарыня Уршуля Аляйніцкая і леснікі Яраслаў Стоцкі ды Юры Панькоўскі. Спачатку леснікі паказалі нам усе дрэвы, якія растуць у Бела...

 • Жывы лес

  Ніва № 27-2012,

  Ішоў я праз лес, убачыў які ён прыгожы. Убачыў вавёрку сярод галінак бярозы, павук хадзіў па сваёй сетцы, кароль пушчы крочыў ганарліва лясной сцяжынкай. Прайшоў я над ручай, а там рыбы хоць аднімай. Бум! Нешта ўпала на маю галаву... Гэта шышк...

 • Сустрэчы трымаюцца Белавежскай пушчы!

  Ніва № 27-2012,

  Інтэрв’ю з рэдактар „Зоркі” Ганнай Кандрацюк Рэдакцыя „Паплі”: — Якая мэта Сустрэч „Зоркі”? — Сустрэчы на тое, каб дзеці пісалі ў „Зорку”. Мы, дарослыя журналісты і запрошаныя гос-ці, хочам паказаць вам прыгожы бок беларушчыны. Заўсёды стараемся па...

 • Ужо непатрэбная?!

  Ніва № 27-2012,

  Калісь чалавек амаль усё рабіў сваімі рукамі. Не было тады машын, якія аблягчылі б працу і зрабілі б жыццё больш лёгкім, прыемным. Цяпер людзі ўжо не хочуць так цяжка працаваць як калісь. Яны таксама адыходзяць ад філасофіі жыцця. Ніхто не памятае ве...

 • Модныя продкі

  Ніва № 27-2012,

  Ведаем, што мода не стаіць у месцы і што яна праз нейкі час вяртаецца. Так ёсць і з народнымі ўзорамі, якія ў мінулым былі на штодзённай вопратцы людзей, а сён-ня гэта толькі сімвал нашай беларускай культуры. Узоры, якія былі на прадметах нашых прод...

 • Журналіст — нялёгкая прафесія

  Ніва № 28-2012, Уршуля ШУБЗДА

  Сёлетнія XXVI Сустрэчы „Зоркі” былі найбольш чаканымі. Да такой думкі да-вяло мяне тое, што амаль усе дзеці прысутнічалі ў майстар-класах упершыню. Ехалі яны ў Новае Ляўкова са сваімі ўяўленнямі аб тым, што іх тут чакае, а таксама, здаецца, з невялі...

 • Купалле і Еўра-2012

  Ніва № 28-2012,

  Святкаванне Купалля ў Нараўцы прымеркаванае да 7 ліпеня. Гэты абрад мае больш за тысячу гадоў. У купальскую ноч хлопцы скачуць праз вогнішча, дзяўчаты сплятаюць вянкі. Яны таксама пякуць пірожнае і даюць яго сабаку. Дзяўчына, якой пірожнае з’есць з с...

 • Давайце ўсе ратаваць прыроду!

  Ніва № 28-2012,

  На жаль, многія людзі не шануюць пушчы. Вялікай праблемай з’яўляецца смецце ў ле-се. Нават у глыбі лесу можам наткнуцца на кучы смецця. Людзі даводзяць да таго, што гінуць звяры, дрэвы і расліны. Не раз, ідучы праз лес, яны выкідаюць фольгавыя кульк...

 • Мне дапамагла беларуская мова

  Ніва № 28-2012,

  Рэдакцыя газеты „Папля” — Паўліна Ваўранюк, Арыядна Бакер, Лукаш Марчук, Янка Конюх, Пятро Свідэрскі — падрыхтавалі і правялі інтэрв’ю з Кацярынай Бя-ляўскай, археолагам родам з Нараўкі. — Адкуль у Вас зацікаўленне археалогіяй? Кацярына Бяляўская:...

 • ГАРАСКОП

  Ніва № 28-2012,

  Казярог ( 23.12. — 20.01.): Не шукай шчасця, бо яно само цябе знойдзе. У ліпені выйграеш мільён еўра ў латарэі. Вадалей (21.01. — 19.02.): У наступным маі будзе табе як у раі. У школе атрымаеш доб-рыя ацэнкі. Усе будуць табой захапляцца, нават твой...

 • Гліна, цэгла і мы

  Ніва № 29-2012,

  Удзельнікі 26 Сустрэч „Зоркі” наведалі фабрыку будаўнічай керамікі ў Старым Ляў-кове 26 чэрвеня 2012 г. Спачатку мы сустрэліся з дырэктарам прадпрыемства Аляк-сандрам Бандаруком. Ён расказаў пра пачаткі фабрыкі і пра яе сённяшні дзень. Цяпер яна дае...

 • Як знайсці ваду і быць здаровым!

  Ніва № 29-2012,

  Ужо на другі дзень пабыўкі мы наведалі этнаграфічную выстаўку Барыса Казлоў-скага. Убачылі мы тут прадметы, якімі ў штодзённым жыцці карысталіся беларусы. Хадзілі мы таксама па лясной галерэі, якую стварыў наш гаспадар. Звяры былі з кардону, але вель...

 • КУТОЧАК

  Ніва № 29-2012,

  балельшчыка Еўра-2012 Наша рэдакцыя найбольш балела за каманду Партугаліі. Мы тады верылі, што яна пера-можа. Ад сябе мы падрыхтавалі ім воклічы: 1. Партугалія „the best” — пераможа Еўра-фэст!!! 2. Чэхія ў гэтым дапаможа — Партугалія пераможа!...

 • Найбольшая трэма, калі на публіцы бацькі!

  Ніва № 29-2012,

  Рэдакцыя газеты „Учора, сёння, заўтра” гутарыць з акцёркай Іааннай Стэльмашук. У.С.З: — Калі Вы адчулі і зразумелі, што хочаце стаць акцёркай? Іаанна Стэльмашук: — Усё пачалося са школьных гадоў. Я прымала ўдзел у дэкламатар-скіх конкурсах і выступ...

 • Не хацеў парваць сувязі з Беласточчынай

  Ніва № 30-2012,

  Рэдакцыя „Учора, сёння, заўтра” правяла інтэрв’ю з Міхасём Сцепанюком, журналістам Радыё Бела-сток (раней Радыё Рацыя і „Нівы”), шматгадовым старшынёй ЗБМ, найстарэйшым удзельнікам Сустрэч „Зоркі”. УСЗ: — Звычайна бывае так, што дзеці гавораць па-св...

 • Патрабавальныя бацькі

  Ніва № 31-2012,

  Людміла і Барыс Казлоўскія прымалі ўдзел ў телепраграме „Патрабавальныя бацькі” (Su-rowi rodzice). Рэдакцыя „Паплі” рашыла высветліць кулуары гэтага здарэння. Тыдзень да падзеі ў Бора-Здруй у Ляўкова прыехалі людзі з тэлебачання і рэжысёр пачаў дама...

 • Мой татка

  Ніва № 31-2012,

  Мой бацька, Юрка Салінскі, гэта цудоўны чалавек. Мы жывем у вёсцы Чаромсе. Пасля работы тата займаецца пажарнай справай. Ён — добраахвотнік у пажарнай каман-дзе. Калі прыйдзе эсэмэска, бацька вельмі хутка, нават уночы, едзе тушыць пажар. Мой баць-ка...

 • Чаму „Папля”?

  Ніва № 31-2012,

  Многія з вас, гледзячы на газету, падумаюць, што пішам пра плёткі. І ўсе вы памыляеце-ся. Гэты загаловак узяўся ад першых літар імён журналістаў нашай газеты: Паўліны, Ары-ядны, Пятра, Лукаша, Янкі. У нашай газеце прачытаеце пра ўсе цікавіны ў Нараўч...

 • Хто не мадэрнізуецца — той ступае назад

  Ніва № 31-2012,

  З Аляксандрам БАНДАРУКОМ, дырэктарам керамічнай фабрыкі ў Ляўкове, гутарыць Ганна Кандрацюк. Ганна Кандрацюк: — Ці хтосьці злічыў колькі дамоў за сорак гадоў існавання фабрыкі пабудаваных з Вашай цэглы? Аляксандр Бандарук: — Калі паставіць тыя ўсе...

 • Мы пішам у асноўным пра людзей

  Ніва № 31-2012,

  З Дыянай Нахіла, рэдактар штомесячніка „Biznes.meble.pl”, спецыя-лісткай па мастацкім дызайне, перакладчыцай з беларускай мовы на поль-скую гутарыць рэдакцыя „Нашай Суполкі”: НС: — Як пачалося Вашае зацікаўленне дызайнам? ДН: — Калі я пачала цікаві...

 • У Надлясніцтве Броўск

  Ніва № 32-2012,

  Дзеці на Сустрэчах „Зоркі” мелі магчымасць наведаць Надлясніцтва Броўск. Пачалі мы з мультымедыйнай прэзентацыі пра дрэвы і расліны, якія растуць у Белавежскай пушчы. Потым на лясных сцежках шукалі мы слядоў дзікоў і зубра. Захапіў мяне дуб, які расц...

 • Мой дзядуля Валодзя

  Ніва № 32-2012,

  Даўным даўно дзядулю Валодзю, які вучыўся ў Пачатковай школе ў Чаромсе, надалі мянушку „Лёдзік”. Ён нарадзіўся ў Кузаве, мае сястру Валю. Дзядуля, калі быў малы, хацеў вучыць беларускай мове. Яму давялося трыццаць пяць гадоў працаваць чыгуначным машы...

 • ДОБРЫЯ ПАРАДЫ НА КАНІКУЛЫ

  Ніва № 32-2012,

  І. Калі збіраешся на пляж, не забудзь узяць з сабой крэм для за-гарання з рознымі фільтрамі і акуляры. Сваю галоўку накрый ясным капелюшом. ІІ. У час буры не хавайся пад дрэвам, асабліва пад дубам, бо ён прыцягвае маланкі. ІІІ. Не плавай у невяд...

 • Гараскоп „Паплі”

  Ніва № 32-2012,

  Казярог ( 23.12 — 20.01): Урэшце з’явіцца тваё каханне. Спачатку вас будуць крытыка-ваць, перашкаджаць у сустрэчах. Будзь адважны, не прызнавайся ў каханні праз эсэмэску або э-мейл. Гэта трэба сказаць словамі, гледзячы сімпатыі проста ў вочы. Вадале...

 • Мяне цешыць, калі дзеці хочуць нешта ра-біць дадаткова...

  Ніва № 33-2012,

  У чацвёрты дзень Сустрэч мы наведалі школу ў Нараўцы. Спецыяльна пад наш візіт настаў-ніца Ганна Кандрацюк падрыхтавала конкурсы пра Нараўчанскую гміну. Рэдакцыя „Паплі” рашыла ўзяць інтэр’вю ў настаўніцы, якая з’яўляецца аўтарытэтам для нашых сустра...

 • У школе ў Нараўцы

  Ніва № 33-2012,

  У Нараўчанскую школу мы паехалі на возе, які цягнуў трактар. Па дарозе мінулі вёскі Новае Ляўкова і Плянту, пасля ехалі лесам. Па дарозе мы спявалі беларускія песні. Найлепш нам атрымалася „Купалінка” і „Там у полі два дубочкі”. У школе прывітала нас...

 • Ці сапраўды яны горшыя?

  Ніва № 33-2012,

  Ведаем, што яўрэі ў вачах нашых людзей лічыліся горшымі. Нашы людзі жылі на сваёй зямлі і таму адчувалі маральную перавагу. Я не разумею гэтага, — усе людзі аднолькавыя. Праўда, яўрэяў лічылі разумным і працавітым народам, у іх быў талент да гандлю....

 • Я іду

  Ніва № 33-2012,

  Іду я ў лес, а там стаіць зубр і глядзіць на мяне. Я не саступаю са сваёй дарогі. Паварочваю ў гушчэчу і бачу магутны дуб. На высокай сасне вялікая сям’я вавёрак. Я пачынаю думаць пра свой дом і сваіх бацькоў. Баюся, каб не было як у ч...

 • Менш фаст-фудаў

  Ніва № 34-2012,

  Сёння людзі жывуць вельмі хутка. У сваім спешным жыцці яны не маюць часу на га-лоўнае — на яду. А гэта вялікая памылка. Усе ведаем, што калі чалавек працуе, у яго няма часу думаць пра яду. З прычыны не-дахопу часу мы пачынаем есці так званыя фаст-фу...

 • У журналіста няма вакацый!

  Ніва № 34-2012,

  З Яўгенам Вапам, галоўным рэдактарам „Нівы” і Радыё Рацыя, старшынёй Беларускага саюза ў Рэчы Паспалітай гутарыць рэдакцыя „Нашай суполкі”: НС: — Як пачалася Ваша прыгода з журналістыкай? ЯВ: — Гэтая прыгода пачалася тады, калі я вучыўся ў ліцэі ў...

 • Каму ложак?

  Ніва № 34-2012,

  Хлопцы з нашага пакойчыка Пятро, Куба, Адам, Крыстыян і я, Максім, змагаліся за верхняе месца на двух’ярусным ложку. Каб спаць на гары, хлопцы прыдумалі спабор-ніцтва: хто найдаўжэй адаб’е на назе (быццам мяч) ключы ад дзвярэй. У ноч з 18 на 19 чэрве...

 • Фабрыка і беларускія „Цаглінкі”

  Ніва № 35-2012,

  У час Сустрэч „Зоркі” мы паехалі на керамічную фабрыку ў Старым Ляўкове. У дарозе мы спявалі беларускія песні і захапляліся нараўчанскімі краявідамі. На месцы мы мелі магчымасць пабачыць фабрыку, якая працуе ўжо сорак гадоў і прадае цэглу па ўсёй По...

 • Што рабіць, каб доўга жыць!

  Ніва № 35-2012,

  Пабываючы на прыродзе, мы зразумелі, што яна мае вялікі ўплыў на нашае зда-роўе. Вельмі важная яда. Мы — такія, як нашая яда. Спадар Барыс Казлоўскі назваў прынцыпы здаровага харчавання: а) Раніцай абавязкова трэба выпіць сок з агародніны і садавіны...

 • Нараўчанская школа

  Ніва № 35-2012, Паўліна Ваўранюк

  Усе ўдзельнікі 26 Сустрэч „Зоркі” паехалі ў Нараўку. Там мы наведалі школу. У зале бела-рускай мовы адбылася сустрэча з настаўніцай Ганнай Кандрацюк і яе навучэнцамі. Нараўчан-скія вучні арганізавалі для нас конкурс ведаў пра сваю гміну. Ён не быў лё...

 • Я жыву

  Ніва № 36-2012,

  Я жыву на гаспадарцы З бацькам, мамай, сястрой. Памагаю ім у працы З усёй сілы як магу, Рэжу дровы — даю каровам. Усё чакаю я даросласці. І не ведаю чаму Быць вялікім я хачу. Я і так ужо падрос. Успамінаю, гавару Як калісьці быў малы. Я ха...

 • Лекар контра прырода

  Ніва № 36-2012,

  Многія з нас нават з самым малым болем галавы ідуць да лекара. Навошта мы гэ-та робім? Лекар нас падлечыць, дапаможа, але сапраўды дапамагае нам прырода. Хопіць падумаць, што зрабіла б яна ў такой сітуацыі? Найхутчэй, яна выгнала б нас з хаты, падшап...