PL EN

XII Сустрэчы Зоркі

Нарва, 2-8.02.1998

ХІІ Сустрэчы "Зоркі" праходзілі ў Нарве ў днях 2-8.02.1998 г. У мерапрыемстве прыняла ўдзел 51 асоба. Сярод іх былі вучні з Нарвы, Гарадка, Беластока, Ягуштова, Бельска-Падляшскага, Чыжоў, Белавежы, Гайнаўкі, Дубіч-Царкоўных. Маладыя паклоннікі тэатру разам з тэатральнымі інструктарамі і настаўнікамі - Альжбетай Тамчук, Алінай Ваўранюк, Алегам Кабзаром, Дарафеем Фіёнікам, Тамарай Бялькевіч, Валянцінай Бабулевіч - стварылі альтэрнатыўную пастаноўку пад загалоўкам "Пачынаецца ўсё з любві". у час Сустрэч пр...

Артыкулы

 • ХІІ Сустрэчы "Зоркі"

  ХІІ Сустрэчы "Зоркі" праходзілі ў Нарве ў днях 2-8.02.1998 г. У мерапрыемстве прыняла ўдзел 51 асоба. Сярод іх былі вучні з Нарвы, Гарадка, Беластока, Ягуштова, Бельска-Падляшскага, Чыжоў, Белавежы, Гайнаўкі, Дубіч-Царкоўных. Маладыя паклонні...

 • Пачынаецца ўсё з любві

  (пачатак У 8-ым нумары) Дзея другая (На сцэну ўваходзіць Летапісец з кніжкамі і чытае верш Яўгеніі Янішчыц), Летапісец: Ты пакліч мяне Пазаві. Там заблудзімся ў хмельных травах. Пачынаецца ўсё з любві - Нава...

 • Што любяць у Нарве

  Нарва гэта мясціна распаложаная 30 кіламетраў ад Бельска. Яна не вельмі вялікая. Аднак і тут прыйшла мода на графіці - малюнкі на сценах, якія выконваюцца шпрэем. Некаторыя кажуць, што гэта мастацтва. Ці можна так сказаць аб малюнках на мурах у Н...

 • Сустрэча з Надзеяй Артымовіч

  б лютага г.г., У пяты дзень ХІІ Сустрэч ''Зоркі" наведала нас беларуская паэтэса Надзея Артымовіч. Яна цікава расказала пра сваё жыцці і творчасць. Спадарыня Артымовіч жыве ў Бельску-Пaдляшскім. Нарадзілася яна ў Ягуштове, калі яе бацькі пабыва...

 • Пачынаецца ўсё з любві

  Дзея І: Ева Аўтары мантажу: Аліна Ваўранюк і Алег Кабвар. Музыка: А. Кабзар. І Выканаўцы: Удзельнікі 12 Сустрэч "Зоркі", (На сцэну выходзіць група дзяцей і спявае "ад музыку балады Даўным-даўно гэта было, Не памятае ўжо ніхто,...

 • Пачынаецца ўсё з любві

  (пачатак у папярэднім нумары "Зоркі") (Спевакі хаваюцца за куртыну. На сцэну выходзіць Жанчына-каханка). Жапчына-кахапка: (гаворыць па-телефоне ), Алё? Гэта ты Янка? Змагу ... Так. Я таксама ... Што? Не, не! Ніколі раней не прыходзіць. Ча...

 • Пачынаецца ўсё з любві

  (пачатак у 8-ым нумары) Летапісец: Частка чавцёртая: Уільям Шэкспір "Рамэо і Джульета". Музыка: раманс "Зорка Венера (На Cцэне паяўляюцца Рамэо і Джульета. Рамэо падымаецца на крэсле і выконвае балконную сцэну). Рамэо: Што за святло ў...

 • Беларуская песня інакш

  Як Кожнага дня, таксама і ў пятніцу (6.02.98) адбылася вельмі цікавая вечарына. Вялікае уражанне ВЫКЛІкала ВЫСТУпленне паклоннікаў старой беларускай песні. І Да нас Прыехалі сябры Дарафея Фіёніка: ЛідКа Троханоўская, Кася Суліма, Грыша Зінке...

 • Белскі гостінець

  Мілым сюрпрызам на аўторкавай вечарыне была прэзентацыя новага краязнаўча-культурнага часопіса "Бельскі Гостінэць". Газета выдаецца ў рамках праграмы "Бельск-Падляшскі - сэрца пагранічча". Часопіс цікавы не толькі зместам. у ім Друкуюцца артыкулы...

 • Пачынаецца ўсё з любві

  (пачатак у 8 нумары) Ведзьма: Прасі заступніцтва ў Бога. Вось тут, тут ля парога Да неба ўзнясі душу. Хай пекла ў завірусе спапяліцца, Хай гром заглушыць Лямант геены, выццё сатаны. Фауст: Я тут! (Фауст і Ведзь...

 • Батлейка

  На другой вечарыне мелі выступіць акцёры з Бельскага дома культуры. Заняткі тэатральнай групы вядзе спадарыня Апьжбета Тамчук. На пачатку яна цікава расказала пра тэатральныя заняткі ў Бельску. Пазней пачалося выступленне. Акцёрская група пак...

 • Хрысціны ў Ягуштове

  ужо ад абеду мы рыхтаваліся да вечарыны. Спектакль "Хрысціны ў Ягуштове" неўзабаве будзе мець сваю прэм'еру. Мы рашылі паказаць толькі частку пастаноўкі. На сцэне Выступілі: Аня Бусловіч, Юстына Вышкоўская, Мажэна Дзмітрук, Ева Кардзюкевіч і...

 • У п'есе былі выкарыстаны наступныя крыніцы

  1. Юліян Тувім "Эва" (пераклад Аліны Ваўранюк). 2. Біблія. З. Клеменс Брэнтана " Ты прыходзь пакуль не сплю", "Шапоча ў лісцях вецер" - музыка Алег Кабзар. 4. Алег Кабзар, Аліна Ваўранюк "Даўно, даўно гэта было". 5. Яўгенія Я...

 • Пачынаецца ўсё з любві

  (пачатак у 8-ым нумары) Летапісец: Частка восьмая: Старасць - радасць. П'еска ў чатырох сцэнках. Сцэнка першая: Суседкі. (Адна суседка прыбірае хату, другая сядзіць у акне) Суседка І: Суседка? А што твой муж дарогі да хаты не ведае? (Н...

 • Мая маленькая айчына

  Віктар Швед падпісвае свае кніжкі. Мая маленькая айчына, Я твой адданы верны сын, Цябе ніколі не пакіну, Мая калыска, мой спачын. Віктар ШВЕД Ужо гэтыя словы сведчаць аб вялікай любові да роднай старонкі. Маглі ў гэ...

 • Даіграецеся!

  Справаздача з 12 Сустрэч "Зоркі" Ў радыёперадачы "Пад знакам Пагоні". Журналіст знайшоў субяседніка, які ўжо восьмы раз удзельнічае ў гэтым мерапрыемстве і паставіў яму пытанне: "Скажы, калі ласка, як было на Сустрэчах "Зоркі" восем гадоў таму?"....